четвъртък, 12 юли 2007 г.

flv към avi + mencoder

   Вчера ми се наложи да обърна едно филмче от flv в avi. Опитах по няколко начина, но в крайна сметка все не ставаше, към 90-тата секунда от филмчето mencoder-а гърмеше. Работата свърши следната команда:
ffmpeg -i UNPUT_FILE.flv OUTPUT_FILE.avi
   Може би има още доста опции, които могат да се използват на командния ред но не ми се занимаваше.
   По принцип за обръщане на видео файл от един формат в друг или просто за промяна на размера използвам:
mencoder INPUT_FILE.xxx -oac copy -ovc lavc -lavcopts \
vcodec=msmpeg4:vhq:vpass=1:vbitrate=1200 \
-o OUTPUT_FILE.avi

   В горната команда опциите са примерни. man mencoder ще помогне за избор на оптималните за вас. mencoder е част от Mplayer пакета.


   Като съм започнал с mencoder ето още няколко команди, който понякога използвам и ми се струват полезни:


Прави файла с размер 320x240
mencoder INPUT_FILE.avi -oac copy -ovc lavc \
-vf scale=320:240 -o OUTPUT_FILE.aviПрави едно avi от всички jpg файлове в директорията
mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 \
-oac copy -o output.aviСъбиране на две avi-та в едно. Изглежда тъпо, но не знам по-добър вариант, пък и този работи
cat movie1.avi movie2.avi > movie3.avi #събира ги в един файл, но нямат индекс
mencoder -ovc copy -oac copy -o movie3.avi \
-forceidx final.avi
#билдваме индекс


Цепене на avi-та на парчета
mencoder full.avi -ovc copy -oac copy \
-endpos 00:39:00 -o part_1.avi
#вади от началото до 39 секунда
mencoder full.avi -ovc copy -oac copy \
-ss 00:39:00 -o part_2.avi
#вади от 39 секунда до края

   Преди време ми се наложи да сваля и една видео касета на CD. Няма да обяснявам как да свържете видеото към PC-то (с кабели). Ето и командата, която "рипва":
streamer -r 23.976024 -s 720x576 -f mjpeg \
-j 60 -F stereo -i Composite2 -n pal -c /dev/video0 \
-o OUTPUT_FILE.avi -p 2 -C /dev/dsp1 -t 3:00:00


   В случая с горната команда streamer --help ще ви даде повече информация за опциите на командния ред от man streamer. streamer е част от XawTV.

Няма коментари:

Публикуване на коментар