четвъртък, 8 октомври 2009 г.

обръщане на avi във flv с mencoder

Реших да започна да качвам в галерията и клипчета. За целта се налага да ги обръщам във flv. До сега за тази цел използвах командата ffmpeg -i demo.avi demo.flv но в случая тя не върши работа заради безброй причини. В крайна сметка за целта се спрях на следното:


mencoder File.avi -forceidx -of lavf -oac mp3lame \
-lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc -lavcopts \
vcodec=flv:vbitrate=750:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3 \
-vf scale=640:480 -o File.flv


Добавям командата и в Linux команди

Няма коментари:

Публикуване на коментар