четвъртък, 16 октомври 2008 г.

history timestamp

Често се случва да се чудя кога съм пуснал дадена команда. Ако стартирам history, това не ми помага особено, защото мога да видя последователността на командите, но не и датата и часа на стартирането. Ето го и решението. По подразбиране history логва командите, но без данни за момента на стартирането. Това може да се промени със сетването на променливата HISTTIMEFORMAT. Таймстампът може да приеме различни варианти на формат на датата, като на мен ми хареса %F %T. Лесният начин да се логва датата и часа на изпълнение на командите е първо да се изпълни export HISTTIMEFORMAT="%F %T ". За да се изпълнява при отварянето на всеки шел, просто го добавих в ~/.bash_profile.

Няма коментари:

Публикуване на коментар